POWERSHELL-EN FAQ GALDERAK EUSKARAZ

By | May 20, 2015

translated-basque


Kontzeptua: PowerShell-i buruz maiz egiten diren galderak.

Zerrenda hau hainbat modutan erabil dezakezu:

  • Komandoak kopiatzeko / itsasteko script batean
  • Komando jakin baten sintaxia azkar ikusteko
  • Zure ezagutza teknikoa hobetzeko
  • Komando berriak ezagutzeko
  • Lan elkarrizketa bat prestatzeko

Eguneratua
Uztaila 02, 2015
Egilea powershell-guru.com
Iturria basque.powershell-guru.com
Kategoriak
75
Galderak
610


ACL
Active Directory
Alias
Arrays
Browsers
Certificates
Characters
CIM
Comments
COM Objects
Compare
Computer
Credentials
CSV
Culture
Date
Drives
Environment
Errors
Event Viewer
Files
Folders
Format Operator (-f)
Functions
GPO
GUI
Hardware
Hashtables
Help
History
Jobs
Keyboard
Loops
Math
Memory
Messages
Modules
Microsoft Excel
Microsoft Exchange
Microsoft Outlook
Microsoft SharePoint
Networking
Openfiles
Operators
Parameters
Password
Powershell ISE
Printers
Processes
PSObject
Quest
Random
RDP
Regedit
Regex
Remote
Restore
Scheduled Tasks
Search
SCCM
Services
SMTP
Snapins
Sounds
Static .NET Methods
Strings
System
Try/Catch
Variables
Symantec Vault
Windows10
Windows 2012
Windows Azure
Windows Forms
WMI
XML

System

Nola zehaztu nire PowerShell bertsioa?

Nola exekutatu beste PowerShell bertsio bat ere konpatibilitatea zihurtatuz?
powershell.exe -Version 2.0

Nola eskatu PowerShell bertsio minimoa (3,0-tik gora) PowerShell duen script batean?
#Requires -Version 3.0

Nola lortu eskubide administratiboak PowerShell script batekin?

Nola egiaztatu PowerShell script baten parametroak ?
help -Name .\Get-ExchangeEnvironmentReport.ps1 -Full

Nola lortu dezaket informazioa PowerShell erabiliz egungo erabiltzaileentzat ?
[Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()

Nola sortu, editatu eta eguneratu PowerShell profil bat?

Nola egin dezaket 5 segundu / minutu-ko eten bat PowerShell script batean?
Start-Sleep -Seconds 5
Start-Sleep -Seconds 300 # 5 minutes

Nola eskuratu dezaket sistema azken aldiz abiarazi den ordua PowerShell erabiliz?
(Get-CimInstance -ClassName win32_operatingsystem).LastBootUpTime

Nola jakin dezaket azeleragailuen mota PowerShell erabiliz?

Nola zerrendatu ditzaket startup programak PowerShell erabiliz?

PowerShell aplikazioa nola desinstalatu?

Nola atera pantaila-argazkia pantaila osoari edo PowerShell leiho aktibo bati?
Take-ScreenShot -Screen -File 'C:\scripts\screenshot.png' -Imagetype JPEG
Repository : Take-ScreenShot

Nola lortu MSMQ-n iralan dauen mezuen kopurua PowerShell-ekin?

Nola ezarri exekuziorako politika PowerShell erabiliz?

Nola sortu lasterbde bat PowerShell erabiliz?

Nola txertatu edo kendu programa bat tresna-barratik PowerShell erabiliz?

Nola ireki dezaket Windows Explorer PowerShell erabiliz?
[Diagnostics.Process]::Start('explorer.exe')
Invoke-Item -Path C:\Windows\explorer.exe

Nola zerrendatu gailuaren kontroladoreak PowerShell erabiliz?
Get-WmiObject -Class Win32_PnPSignedDriver
Get-WindowsDriver -Online -All
driverquery.exe

Nola sprtu GUID bat PowerShell erabiliz?

Nola lortu dezaket aldi baterako direktorioaren kokalekua egungo PowerShell erabiltzaileentzat?
[System.IO.Path]::GetTempPath()

Nola bateratu bide bat eta bigarren mailako bide bat bakar batean sotzeko PowerShell erabiliz ?
Join-Path -Path C:\ -ChildPath \windows

Nola zerrendatu ditzaket cmdlet “Get- *” guztiak PowerShell erabiliz?
Get-Command -Verb Get

Nola zerrendatu ditzaket sistemako karpeta bereziak PowerShell erabiliz?

Nola antolatu ISO / VHD fitxategiak PowerShell erabiliz?
Mount-DiskImage 'D:\ISO\file.iso' # ISO
Mount-DiskImage 'D:\VHD\file.vhd' # VHD

Nola egiaztatu ditzaket instalatutako .NET Framework bertsioak PowerShell erabiliz?

Nola egiaztatu dezaket .NET Framework 4.5 bertsioa instalatuta dagoela PowerShell erabiliz?
(Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full' -EA 0).Version -like '4.5*'

Nola abiarazi eta gelditu espedientea (Windows PowerShell saioaren erregistro bat sortzeko) PowerShell erabiliz?
Start-Transcript -Path 'C:\scripts\transcript.txt
Stop-Transcript

Nola aldatu dezaket uneko direktorioa beste kokapen jakin batera PowerShell erabiliz?
Set-Location -Path 'C:\scripts'

Nola garbitu pantaila PowerShell erabiliz?
Clear-Host
cls # Alias

Nola aldatu dezaket pantailaren resoluzioa PowerShell erabiliz?
Set-DisplayResolution -Width 1280 -Height 1024 -Force # Windows 2012

Nola jarri “pantaila osoan” PowerShell erabiliz?
mode.com 300

Nola lortu ditzaket argazki baten dimentsioak (zabalera eta altuera) PowerShell erabiliz?

Nola lortu dezaket Windows produktuaren gakoa PowerShell erabiliz?

Perfmon

Nola lortu dezaket momentuko “% Processor Time” (bataz bestekoa) azken 5 segunduetan (10 aldiz) PowerShell erabiliz?
(Get-Counter '\Processor(_total)\% Processor Time' -SampleInterval 5 -MaxSamples 10).CounterSamples.CookedValue

Assemblies

Nola kargatu ditzaket mihiztatzaileak PowerShell erabiliz?

Nola egiaztatu ditzaket PowerShell-ekin kargatuak dauden uneko .NET mihiztatzaileak?

Nola topa dezaket GAC ​​(Global Assembly Cache) bidea PowerShell erabiliz?

Clipboard

Nola kopiatu ditzaket emaitzak arbelera PowerShell erabiliz?

Nola lortu ditzaket arbeleko edukiak PowerShell erabiliz?
Add-Type -AssemblyName PresentationCore
[Windows.Clipboard]::GetText()

Hotfixes

Nola lortu ditzaket instalatutako berrikusketak PowerShell erabiliz?
Get-HotFix -ComputerName $computer

Nola lortu ditzaket data jakin baten aurretik/ondoren instalatutako berrikusketak PowerShell erabiliz?
Get-HotFix | Where-Object -FilterScript { $_.InstalledOn -lt ([DateTime]'01/01/2015') } # Before 01/01/2015
Get-HotFix | Where-Object -FilterScript {$_.InstalledOn -gt ([DateTime]'01/01/2015')} # After 01/01/2015

Nola egiaztatu dezaket berrikusketa bat intalatuta dagoen PowerShell erabiliz?
Get-HotFix -Id KB2965142

Nola instalatu ditzaket berrikusketak beste ordenagailu batean PowerShell erabiliz?
Get-HotFix -ComputerName $computer

Pagefile

Nola lortu orrialdekatza informazioa PowerShell erabiliz?
Get-WmiObject -Class Win32_PageFileusage | Select-Object -Property Name, CurrentUsage, AllocatedBaseSize, PeakUsage, InstallDate

Nola lortu dezaket gomendatutako tamaina (MB) orrialdekatzerako PowerShell erabiliz?
[Math]::Truncate(((Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem).TotalPhysicalMemory) / 1MB) * 1.5

Nola sortu orrialdekatzea (4096 MB) (D 🙂 unitatean PowerShell erabiliz?

Nola ezabatu dezaket (C:)unitateko orrialdekatzea PowerShell erabiliz?

Maintenance

Nola egiaztatu dezaket unitate baten fragmentazioa PowerShell batera disko bat zatikatzea egiaztatzeko?

Nola disko-unitateak espazioa PowerShell kontsultatu nahi?

Up


Files

Nola PowerShell daukan fitxategi bat irekitzeko?
Invoke-Item -Path 'C:\scripts\file.txt'
.'C:\scripts\file.txt'

Nola PowerShell daukan fitxategi bat irakurtzeko?
Get-Content -Path 'C:\scripts\file.txt'
gc "C:\scripts\file.txt" # Alias

Nola irteera idazteko PowerShell batera argazki bat nahi?
'Line1', 'Line2', 'Line3' | Out-File -FilePath 'C:\scripts\file.txt'
'Line1', 'Line2', 'Line3' | Add-Content -Path file.txt

Nola PowerShell egungo gidoi fitxategiaren izen osoa lortzeko?
$MyInvocation.MyCommand.Path

Nola / zip PowerShell duten fitxategiak konprimitu?
Add-Type -AssemblyName 'System.IO.Compression.Filesystem'
[System.IO.Compression.ZipFile]::CreateFromDirectory($folder,$fileZIP)

Nola PowerShell / fitxategiak deskonprimitzeko deskonprimitzeko aukera?
Add-Type -AssemblyName 'System.IO.Compression.Filesystem'
[System.IO.Compression.ZipFile]::ExtractToDirectory($fileZIP, $folder)

Nola ikusi ditzaket fitxategiak ZIP artxibo batean PowerShell erabiliz?
Add-Type -AssemblyName 'System.IO.Compression.Filesystem'
[System.IO.Compression.ZipFile]::OpenRead($fileZIP)

Nola ikusi dezaket fitxategi baten tamaina KB-an PowerShell erabiliz?
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1KB
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1MB
(Get-ChildItem -Path .\winsrv.dll).Length /1GB

Nola aurkitu ditzaket GB 1 baino handiagoak edo txikiagoak diren fitxategiak PowerShell erabiliz?

Nola bistaratu dezaket fitxategi baten izena luzapena izan gabe PowerShell erabiliz?
[System.IO.Path]::GetFileNameWithoutExtension('C:\Windows\system32\calc.exe') # Return calc

Nola bistaratu fitxategi baten luzapena PowerShell erabiliz?
[System.IO.Path]::GetExtension('C:\scripts\file.txt') # Return .txt

Nola jakin fitxategi baten bertsioa zein den PowerShell erabiliz?

Nola lortu fitxategi baten hash balioa zein den PowerShell erabiliz?
(Get-FileHash $file).Hash

Nola lortu dezaket fitxategi baten MD5 / SHA1 egiaztapenen kopuru osoa PowerShell erabiliz?
Get-FileHash $file -Algorithm MD5
Get-FileHash $file -Algorithm SHA1

Nola bistaratu ditzaket fitxategi ezkutuak PowerShell erabiliz?

Nola egiaztatu dezaket fitxategi batek luzapena badu PowerShell erabiliz?

Nola ezarri dezaket fitxategi bat “irakurtzeko soilik” moduan PowerShell erabiliz?
Set-ItemProperty -Path .\file.txt -Name IsReadOnly -Value $true

Nola aldatu dezaket “LastWriteTime” atributua (azken eguneraketa) aurreko asteko fitxategi batean PowerShell erabiliz?
Set-ItemProperty -Path .\file.txt -Name LastWriteTime -Value ((Get-Date).AddDays(-7))
If not working, use Nirsoft tool: BulkFileChanger.

Nola sortu dezaket fitxategi berri bat PowerShell erabiliz?
New-Item -ItemType File -Path 'C:\scripts\file.txt' -Value 'FirstLine'

Nola alda dezaket fitxategi baten izena PowerShell erabiliz?
Rename-Item -Path 'C:\scripts\file.txt' -NewName 'C:\scripts\powershellguru2.txt'

Nola alda dezaket hainbat fitxategiren izena multzoka PowerShell erabiliz?
Get-ChildItem -Path C:\scripts\txt | Rename-Item -NewName { $_.Name -replace ' ', '_' }

Nola ezabatu dezaket fitxategi bat PowerShell erabiliz?
Remove-Item -Path 'C:\scripts\file.txt'

Nola bistaratu ditzaket fitxategi baten azken 10 lerroak PowerShell erabiliz?
Get-Content -Path 'C:\scripts\log.txt' -Tail 10

Nola desblokeatu ditzaket karpeta bateko hainbat fitxategi PowerShell erabiliz?
Get-ChildItem -Path 'C:\scripts\Modules' | Unblock-File

Nola kendu ditzaket lerro hutsak fitxategi batetik PowerShell erabiliz?
(Get-Content -Path file.txt) | Where-Object -FilterScript {$_.Trim() -ne '' } | Set-Content -Path file.txt

Nola egiaztatu dezaket fitxategi bat existitzen den ala ez PowerShell erabiliz?

Nola lortu dezaket karpeta bateko fitxategirik berriena / zaharrena PowerShell erabiliz?

Nola kendu ditzaket fitxategi bateko lerro bikoiztuak PowerShell erabiliz?

Nola jarri ditzaket orain dela hilabete bat baino beranduago/arinago sotutako fitxategiak karpeta batean PowerShell erabiliz?

Nola jarri ditzaket orain dela urte bat baino beranduago/arinago sotutako fitxategiak karpeta batean PowerShell erabiliz?

Nola esportatu dezaket aldagai baten balioa fitxategi batera PowerShell erabiliz?
Set-Content -Path file.txt -Value $variable

Nola zenbatu dezaket karpeta bateko (* .txt) fitxategi kopurua PowerShell erabiliz?

Nola bilatu dezaket karaktere kate bat hanbat fitxategiren barruan PowerShell erabiliz?
Select-String -Path 'C:\*.txt' -Pattern 'Test'

Nola bistaratu dezaket fitxategi baten lehen / azken lerroa PowerShell erabiliz?

Nola bistaratu dezaket fitxategi bateko lerro jakin bat PowerShell erabiliz?

Nola zenbatu dezaket fitxategi baten lerro kopurua PowerShell erabiliz?

Nola zenbatu dezaket fitxategi baten karaktere eta hitz kopurua PowerShell erabiliz?

Nola deskargatu dezaket fitxategi bat PowerShell erabiliz?
Invoke-WebRequest -Uri 'http://www.nirsoft.net/utils/searchmyfiles.zip' -OutFile 'C:\tools\searchmyfiles.zip'

Nola bistaratu dezaket fitxategi-bide osoa PowerShell erabiliz?
Resolve-Path -Path .\script.ps1 # Return C:\Scripts\script.ps1

Copy

Nola kopiatu dezaket fitxategi bat beste karpeta batera PowerShell erabiliz?
Copy-Item -Path 'C:\source\file.txt' -Destination 'C:\destination'

Nola kopiatu dezaket fitxategi bat beste hainbat karpetatara PowerShell erabiliz?

Nola kopiatu ditzaket hainbat fitxategi beste karpeta batera PowerShell erabiliz?
Get-ChildItem -Path 'C:\source' -Filter *.txt | Copy-Item -Destination 'C:\destination'

Up


Active Directory

Domain & Forest

Computers

Groups

Organizational Unit (OU)

Users

Domain & Forest

Nola aurkitu ditzaket katalogo globaleko zerbitzariak Active Directoryan PowerShell erabiliz?
[System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest().GlobalCatalogs

Nola aurkitu ditzaket web-orriak Active Active Directoryan PowerShell erabiliz?
[System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest().Sites

Nola aurkitu dezaket uneko domeinu-kontroladorea PowerShell erabiliz?
(Get-ADDomainController).HostName

Nola aurkitu ditzaket uneko domeinu-kontroladore guztiak PowerShell erabiliz?

Nola aurkitu ditzaket AD erreplika huts-egiteak PowerShell erabiliz?
Get-ADReplicationFailure dc02.domain.com # Windows 8 and 2012

Nola aurkitu dezaket fitxategien iraupena Active Directoryn PowerShell erabiliz?

Nola lortu dezaket informazioa Baso / domeinuari buruz Active Directoryn PowerShell erabiliz?

Nola lortu dezaket “Ezabatutako Objektu”-en bidea Active Directoryn PowerShell erabiliz?
(Get-ADDomain).DeletedObjectsContainer

Nola gaitu ditzaket AD Birziklapen-zakarontzia Active Directoryn PowerShell erabiliz?

Nola berreskuratu deaket AD Kontua Birziklapen-zakarontzirik Active Directoryn PowerShell erabiliz?
Get-ADObject -Filter 'samaccountname -eq "powershellguru"' -IncludeDeletedObjects | Restore-ADObject

Nola aurkitu ditzaket FSMO rolak PowerShell erabiliz?

Nola konektatu naiteke domeinu-kontroladore batera PowerShell erabiliz?
Get-ADUser -Identity $user -Server 'serverDC01'

Nola lortu deaket uneko saio-zerbitzaria PowerShell erabiliz?

Nola abiarazi dezaket “gpupdate” ordenagailu batean PowerShell erabiliz?
Invoke-GPUpdate -Computer $computer -Force -RandomDelayInMinutes 0 # Windows 2012

Groups

Nola sortu dezaket talde berri bat Active Directoryn PowerShell erabiliz?

Nola ezabatu dezaket talde bat Active Directorytik PowerShell erabiliz?
Remove-ADGroup -Identity 'PowershellGuru'

Nola gehitu dezaket erabiltzaile bat talde batean Nola sortu dezaket talde berri bat Active Directoryn PowerShell erabiz?
Add-ADGroupMember "Powershell Guru" -Members powershellguru

Nola kendu dezaket erabiltzaile bat talde batetik Active Directoryn PowerShell erabiz?
Remove-ADGroupMember 'Powershell Guru' -Members powershellguru

Nola aurkitu ditzaket talde hutsak (kiderik gabeak) Active Directoryn PowerShell erabiz?
Get-ADGroup -Filter * -Properties Members | Where-Object -FilterScript {-not $_.Members}

Nola zenbatu ditzaket talde hutsak (kiderik gabeak) Active Directoryn PowerShell erabiz?
(Get-ADGroup -Filter * -Properties Members | Where-Object -FilterScript {-not $_.Members}).Count

Nola jakin dezaket talde bateko kide kopurua Active Directoryn PowerShell erabiz?

Nola jakin dezaket talde bateko kide kopurua (kide errekurtsiboak barne) Active Directoryn PowerShell erabiz?

Nola jakin dezaket talde bateko kide kopurua kide errekurtsiboak barne/kanpo Active Directoryn PowerShell erabiz?

Users

Nola erabili dezaket komodin bat “Get-ADUser” iragazkian Active Directoryn PowerShell erabiliz?

Nola mugitu dezaket erabiltzaile bat beste OU batera Active Directoryn PowerShell erabiliz?
Move-ADObject -Identity $dn -TargetPath 'OU=myOU,DC=domain,DC=com'

Nola aurkitu ditzaket erabiltzaile bati lotuta dauden kide guztiak PowerShell erabiliz?
Get-ADGroup -LDAPFilter "(member:1.2.840.113556.1.4.1941:=$($dn))"

Nola aurkitu ditzaket erabiltzaile batek dituen kideak (izen laburra / trunkatuta) PowerShell erabiliz?
(Get-ADUser $user -Properties MemberOf).MemberOf | ForEach-Object -Process {($_ -split ',')[0].Substring(3)} | Sort-Object

Nola aldatu dezaket erabiltzaile baten kontuko izena (izen osoa), (bistaratuko den izena), givenName (izena), eta deitura (abizena) Active Directoryn PowerShell erabiliz?

Nola aldatu dezaket erabiltzaile baten kontuko azalpena, bulegoa, eta telefono zenbakia Active Directoryn PowerShell erabiliz?
Set-ADUser $samAccountName -Description 'IT Consultant' -Office 'Building B' -OfficePhone '12345'

Nola lortu dezaket erabiltzaile baten kontuko iraungitze data “31/12/2015” edo “Inoiz ez” Active Directoryn PowerShell erabiliz?

Nola desblokeatu dezaket erabiltzaile baten kontua Active Directoryn PowerShell erabiliz?
Unlock-ADAccount $samAccountName

Nola gaitu / ezgaitu dezaket erabiltzaile baten kontua Active Directoryn PowerShell erabiliz?

Nola ezabatu dezaket erabiltzaile baten kontua Active Directoryn PowerShell erabiliz?
Remove-ADUser $samAccountName

Nola berrezarri dezaket erabiltzaile baten kontuko pasahitza Active Directoryn PowerShell erabiliz?

Nola berrezarri dezaket hainbat erabiltzaileren kontuetako (solteak) pasahitza Active Directoryn PowerShell erabiliz?

Nola aurkitu deaket fitxategi baten jabea Active Directoryn PowerShell erabiliz?

Nola topatu dezaket erabiltzaile baten OU (Organizational Unit) Active Directoryn PowerShell erabiliz?
[regex]::match("$((Get-ADUser $user -Properties DistinguishedName).DistinguishedName)",'(?=OU=)(.*\n?)').value

Nola aurkitu ditzaket ez-gaitutako Erabiltzaile-kontuak Active Directoryn PowerShell erabiliz?

Nola aurkitu ditzaket iraungitako erabiltzaile-kontuak Active Directoryn PowerShell erabiliz?
Search-ADAccount -AccountExpired

Nola aurkitu ditzaket blokeatuta dauden erabiltzaile-kontuak Active Directoryn PowerShell erabiliz?
Search-ADAccount -LockedOut

Nola aurkitu dezaket erabiltzaile baten kontuko SID Active Directoryn PowerShell erabiliz?
(Get-ADUser $user -Properties SID).SID.Value

Nola bihurtu dezaket erabiltzaile-izena SID batean Active Directoryn PowerShell erabiliz?

Nola bihurtu dezaket SID bat erabiltzaile-izen batean Active Directoryn PowerShell erabiliz?

Nola banatu dezaket erabiltzaile baten kontuko Distinguished Name Active Directoryn PowerShell erabiliz?

Nola aurkitu dezaket erabiltzaile baten kontuko sortze / eguneratze data Active Directoryn PowerShell erabiliz?
Get-ADUser -Identity $user -Properties whenChanged, whenCreated | Format-List -Property whenChanged, whenCreated

Nola bistaratu ditzaket erabiltzaile baten hautazko eta derrigorrezko propietateak Active Directoryn PowerShell erabiliz?

Nola lortu dezaket erabiltzaile baten LDAP bidea Active Directoryn PowerShell erabiliz?

Nola aldatu dezaket erabiltzaile baten CN (Canonical Name) Active Directoryn PowerShell erabiliz?
Rename-ADObject $((Get-ADUser $user -Properties DistinguishedName).DistinguishedName) -NewName 'Test Powershell'

Nola lortu dezaket erabiltzaile batekin loturiko erakunde-unitatea(OU) Active Directoryn PowerShell erabiliz?

Nola lortu dezaket erabiltzaile baten jabea(kontua sortu zuena) Active Directoryn PowerShell erabiliz?

Nola bihurtu dezakett erabiltzaile baten PwdLastSet atributua Active Directoryn PowerShell erabiliz?

Computers

Nola probatu dezaket tokiko ordenagailuaren eta domeinuaren arteko kanal segurua PowerShell erabiliz?
Test-ComputerSecureChannel

Nola konpondu dezaket tokiko ordenagailuaren eta domeinuaren arteko kanal segurua PowerShell erabiliz?
Test-ComputerSecureChannel -Repair

Nola desgaitu dezaket ordenagailu bateko kontu bat Active Directoryn PowerShell erabiliz?
Disable-ADAccount $computer

Nola aurkitu ditzaket sistema operatibo jakin batuk dituzten ordenagailuak Active Directoryn PowerShell erabiliz?

Organizational Unit (OU)

Nola sortu dezaket erakunde-unitate(OU)bat Active Directoryn PowerShell erabiliz?
New-ADOrganizationalUnit -Name 'TEST' -Path 'DC=domain,DC=com'

Nola lortu ditzaket xehetasunak erakunde-unitate(OU) baten inguruan Active Directoryn PowerShell erabiliz?
Get-ADOrganizationalUnit 'OU=TEST,DC=domain,DC=com' -Properties *

Nola aldatu dezaket erakunde-unitate(OU) baten deskribapena Active Directoryn PowerShell erabiliz?
Set-ADOrganizationalUnit 'OU=TEST,DC=domain,DC=com' -Description 'My description'

Nola gaitu/ ez-gaitu dezaket ustekabeko ezabatzea erakunde-unitate(OU) batean Active Directoryn PowerShell erabiliz?

Nola gaitu/ ez-gaitu dezaket ustekabeko ezabatzea erakunde-unitate(OU) guztietan Active Directoryn PowerShell erabiliz??

Nola ezabatudezaket ustekabeko ezabatzetik babestuta dagoen erakunde-unitate(OU) bat Active Directoryn PowerShell erabiliz??

Nola bihurtu dezaket erakunde-unitate(OU) baten DIstinguished Name bat Canonical Name Active Directoryn PowerShell erabiliz?

Nola zerrendatu ditzaket erakunde-unitateak (OUs) PowerShell erabiliz?

Nola lortu dezaket talde baten kudeatzailea PowerShell erabiliz?
(Get-ADGroup $dn -Properties Managedby).Managedby

Up


Regex (Regular Expression)

Nola atera dezaket IP helbide bat v4 (80.80.228.8) Regex-ekin PowerShell erabiliz?
$example = 'The IP address is 80.80.228.8'
$ip = [regex]::match($example,'\b\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\b').value

Nola atera dezaket MAC helbidea (C0-D9-62-39-61-2D) “-” banatzailearen bitartez Regex-ekin PowerShell erabiliz?
$example = 'The MAC address is C0-D9-62-39-61-2D'
$mac = [regex]::match($example,'([0-9A-F]{2}[-]){5}([0-9A-F]{2})').value

Nola atera dezaket MAC helbidea (: D9: 62: 39: 61: 2D C0 “:” banatzailearen bitartez Regex-ekin PowerShell erabiliz?
$example = 'The MAC address is C0:D9:62:39:61:2D'
$mac = [regex]::match($example,'((\d|([a-f]|[A-F])){2}:){5}(\d|([a-f]|[A-F])){2}').value

Nola lortu dezaket data bat (10/02/2015) Regex-ekin PowerShell erabiliz?
$example = 'The date is 10/02/2015'
$date = [regex]::match($example,'(\d{2}\/\d{2}\/\d{4})').value

Nola lortu dezaket URL bat (www.powershell-guru.com) Regex-ekin PowerShell erabiliz?
$example = 'The URL is www.powershell-guru.com'
$url = [regex]::match($example,'[a-z]+[:.].*?(?=\s)').value

Nola lortu dezaket email bat (user@domain.com) Regex-ekin PowerShell erabiliz?
$example = 'The email is user@domain.com'
$email = [regex]::match($example,'(?i)\b[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}\b').value

Nola lortu dezaket “guru” ateratzea karaktere katetik Regex-ekin PowerShell erabiliz?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=-)(.*\n?)(?=.com)').value

Nola lortu dezaket “guru.com” ateratzea karaktere katetik Regex-ekin PowerShell erabiliz?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=-)(.*\n?)(?<=.)').value

Nola lortu dezaket “powershell-guru.com” ateratzea karaktere katetik Regex-ekin PowerShell erabiliz?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::match($example,'(?<=www.)(.*\n?)').value

Nola atera dezaket “123” karaktere katetik Regex-ekin PowerShell erabiliz?
$example = 'Powershell123'
[regex]::match($example,'(\d+)').value

Nola atera dezaket “$” (dolarraren ikurra) karaktere katetik Regex-ekin PowerShell erabiliz?
$example = 'Powershell`$123'
[regex]::match($example,'(\$)').value

Nola ordezkatu dezaket karaktere bat (* Com) beste batekin (* .fr) Regex-ekin PowerShell erabiliz?
$example = 'www.powershell-guru.com'
[regex]::Replace($example, '.com','.fr')

Nola ekidin karaktere kate bat Regex-ekin PowerShell erabiliz?
[regex]::Escape('\\server\share')

Up


Memory

Nola sortu memoria-taula bat zaborretik PowerShell erabiliz?
[System.GC]::Collect()
[System.GC]::WaitForPendingFinalizers()

Nola lortu dezaket ordenagailu batek RAM tamaina PowerShell erabiliz?

Up


Date

Nola lortu dezaket egungo data PowerShell erabiliz?
Get-Date
[Datetime]::Now

Nola bistaratu dezaket data fotmatu ezberdinetan PowerShell erabiliz?

Nola bihurtu dezatet data bat (datetime) beste data batera (String) PowerShell erabiliz?
$datetimeToString = '{0:dd/MM/yy}' -f (Get-Date 30/01/2015)
$datetimeToString = (Get-Date 31/01/2015).ToShortDateString()

Nola bihurtu dezaket data bat (String) beste data batera(datetime) PowerShell erabiliz?
$stringToDatetime = [Datetime]::ParseExact('30/01/2015', 'dd/MM/yyyy', $null)

Nola kalkulatu ditzaket bi daten arteko aldea (egun , ordu, minutu edo segundo kopurua) PowerShell erabiliz?
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Days
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Hours
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Minutes
(New-TimeSpan -Start $dateStart -End $dateEnd).Seconds

Nola konparatu ditzaket bi data PowerShell erabiliz?
(Get-Date 2015-01-01) -lt (Get-Date 2015-01-30) # True
(Get-Date 2015-01-01) -gt (Get-Date 2015-01-30) # False

Nola sortu dezaket data taula bat “datetime” moduan PowerShell erabiliz?
$arrayDate | Sort-Object -Property {$_ -as [Datetime]}

Nola hasi edota gelditu dezaket kronometroa PowerShell erabiliz?
$chrono = [Diagnostics.Stopwatch]::StartNew()
$chrono.Stop()
$chrono

Nola lortu dezaket egungo asteguna PowerShell erabiliz?
(Get-Date).DayOfWeek #Sunday

Nola lortu dezaket atzoko data PowerShell erabiliz?
(Get-Date).AddDays(-1)

Nola lortu dezaket hilabete bateko egun kopurua (Otsaila 2015) PowerShell erabiliz?
[DateTime]::DaysInMonth(2015, 2)

Nola jakin dezaket ea bisurtea den PowerShell erabiliz?
[DateTime]::IsLeapYear(2015)

Nola zerrendatu ditzaket ordu zonaldeak PowerShell erabiliz?
[System.TimeZoneInfo]::GetSystemTimeZones()

Up


Networking

Nola kodifikatu dezaket(ASCII formatura) eta deskodetu URL bat PowerShell erabiliz?

Zeintzuk dira sare baten komandoen baliokideak PowerShell erabiliz?

Nola lortu ditzaket IP helbideak PowerShell erabiliz?
Get-NetIPAddress # Windows 8.1 & Windows 2012
Get-NetIPConfiguration # Windows 8.1 & Windows 2012

Nola desgaitu ditzaket IP helbideak V6 (IPv6) PowerShell erabiliz?

Nola gaitu dezaket IP helbide bat v4 (IPv4) PowerShell erabiliz?
if([ipaddress]'10.0.0.1'){'validated'}

Nola aurkitu dezaket kanpo IP helbidea PowerShell erabiliz?

Nola aurkitu dezaket IP helbide baten ostalari izena PowerShell erabiliz?
([System.Net.Dns]::GetHostEntry($IP)).Hostname

Nola aurkitu dezaket ostalari baten IP helbidea PowerShell erabiliz?
([System.Net.Dns]::GetHostAddresses($computer)).IPAddressToString

Nola aurkitu dezaket ostalari batetn FQDN PowerShell erabiliz?
[System.Net.Dns]::GetHostByName($computer).HostName

Nola aurkitu dezaket sarearen konfigurazioa(IP, Azpisarea, atea, eta DNSa) PowerShell erabiliz?

Nola aurkitu dezaket MAC helbidea PowerShell erabiliz?
Get-CimInstance win32_networkadapterconfiguration | Select-Object -Property Description, Macaddress
Get-WmiObject -Class win32_networkadapterconfiguration | Select-Object -Property Description, Macaddress

Nola egiaztatu dezaket ordenagailu PowerShell erabiliz?

Nola egiaztatu dezaket ea ordenagailu bat internetera konektatuta dagoen ala ez PowerShell erabiliz?

Nola abiarazi dezaketa web-orrialde baterako “whois” bilaketa bat PowerShell erabiliz?
$whois = New-WebServiceProxy 'http://www.webservicex.net/whois.asmx?WSDL'
$whois.GetWhoIs('powershell-guru.com')

Nola lortu ditzaket IP publiko baten (Geokokapen) xehetasunak PowerShell erabiliz?

Nola egiaztatu dezaket era portu bat irekita/itxita dagoen PowerShell erabiliz?
New-Object -TypeName Net.Sockets.TcpClient -ArgumentList $computer, 135

Nola abiarazi “tracert” PowerShell erabiliz?
Test-NetConnection www.google.com -TraceRoute

Nola konpondu dezaket etxeko sare konexioaren profila PowerShell erabiliz?
Get-NetAdapter | Format-Table -Property Name, InterfaceDescription, ifIndex -AutoSize # Windows 8.1
Set-NetConnectionProfile -InterfaceIndex 6 -NetworkCategory Private

Nola erakutsi ditzaket TCP ataka konexioak PowerShell erabiliz?
netstat.exe -ano
Get-NetTCPConnection #Windows 8 and 2012

Nola laburtu dezaket URL luze bat URL txiki-txiki batean PowerShell erabiliz?
$url = 'www.powershell-guru.com'
$tiny = Invoke-RestMethod -Uri "http://tinyurl.com/api-create.php?url=$url"

Nola lortu ditzaket proxy ezarpenak PowerShell erabiliz?
Get-ItemProperty -Path HKCU:"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings"

DNS

Nola egaztatu dezaket DNS cachea bertako ordenagailu batean PowerShell erabiliz?
ipconfig.exe /displaydns
Get-DnsClientCache #Windows 8 and 2012

Nola ezabatu dezaket DNS cachea ordenagailu lokal batetik PowerShell erabiliz?
ipconfig.exe /flushdns
Start-Process -FilePath ipconfig -ArgumentList /flushdns -WindowStyle Hidden
Clear-DnsClientCache #Windows 8 and 2012

Nola ezabatu dezaket DNS cachea urruneko ordenagailu batetik PowerShell erabiliz?
Invoke-Command -ScriptBlock {Clear-DnsClientCache} -ComputerName computer01, computer02

Nola irakurri dezaket ostalariaren fitxategia PowerShell erabiliz?
Get-Content -Path 'C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts'

Up


Password

Nola sortu dezaket ausazko pasahitz PowerShell erabiliz?
[Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName('System.Web')
[System.Web.Security.Membership]::GeneratePassword(30,2)

Nola adatu dezaket urruneko zerbitzari edota administratzaile baten bertako pasahitza PowerShell erabiliz?
$admin = [ADSI]('WinNT://server01/administrator,user')
$admin.SetPassword($password)
$admin.SetInfo()

Nola aurkitu dezaket kontu baten pasahitzaren epemuga Active Directoryn PowerShell erabiliz?

Up


Printers

Nola zerrendatu ditzaket zerbitzari zehatz baten inprimagailu guztiak PowerShell erabiliz?
Get-WmiObject -Query 'Select * From Win32_Printer' -ComputerName $computer

Nola zerrendatu ditzaket zerbitzari zehatz baten ataka guztiak PowerShell erabiliz?
Get-WmiObject -Class Win32_TCPIPPrinterPort -Namespace 'root\CIMV2' -ComputerName $computer

Nola aldatu dezaket inplimagailu baten iruzkina/kokapena PowerShell erabiliz?

Nola bertan behera utzi inprimagailu baten lanak(lan guztiak bertan behera utzi) PowerShell erabiliz?
$printer = Get-WmiObject -Class win32_printer -Filter "Name='HP Deskjet 2540 series'"
$printer.CancelAllJobs()

Nola inprimatu dezaket inprimagilu batentzako probako orri bat PowerShell erabiliz?
$printer = Get-WmiObject -Class win32_printer -Filter "Name='HP Deskjet 2540 series'"
$printer.PrintTestPage()

Nola sortu inprimagailuetan inprimatze-ilarak PowerShell erabiliz?

Up


Regedit

Read

Nola zerrendatu ditzaket erregistro-erlauntzak PowerShell erabiliz?
Get-ChildItem -Path Registry::

Nola lortu ditzaket erregistro balioak eta balioen motak PowerShell erabiliz?

Nola zerrendatu ditzaket erregistroko gakoen azpi-gakoak PowerShell erabiliz?

Nola zerrendatu ditzaket erregistroko gakoen azpi-gakoak modu errekurtsiboan PowerShell erabiliz?
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM' -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue

Nola aurkitu ditzaket izen zehatz bat duten azpi-gakoak Nola zerrendatu dezaket erregistroko gakoen azpi-gakoak PowerShell erabiliz?
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SOFTWARE' -Include *Plugin* -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue

Nola bistaratu ditzaket erregistroaren azi-gako izenak bakarrik PowerShell erabiliz?
(Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM').Name # Return HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet
Get-ChildItem -Path 'HKLM:\SYSTEM' -Name # Return ControlSet

Nola erregistroko balioak listado PowerShell batera?
Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion'

Nola aurkitu dezaket erregistroaren balio jakin bat PowerShell erabiliz?
(Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion').ProductName

Nola aurkitu dezaket erregistroaren balio jakin bat urruneko ordenagailu batean PowerShell erabiliz?

Write

Nola sortu dezaket erregistrorako gako berri bat PowerShell erabiliz?
New-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication'

Nola sortu dezaket erregistrorako balio bat PowerShell erabiliz?
New-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version' -Value '1.0'

Nola aldatu dezaket lehendik dagoen erregistro balio bat PowerShell erabiliz?
Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version' -Value '2.0'

Delete

Nola ezabatu dezaket erregistro balio bat PowerShell erabiliz?
Remove-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Name 'Version'

Nola ezabatu dezaket erregistro gako bat PowerShell erabiliz?
Remove-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication' -Force

Test

Nola egiaztatu dezaket ea erregistro gako bat existitzen den ala ez PowerShell erabiliz?
Test-Path -Path 'HKCU:\Software\MyApplication'

Nola frogatu dezaket erregistro balio bat existitzen den ala ez PowerShell erabiliz?
(Get-Item -Path 'HKCU:\Software\MyApplication').GetValueNames() -contains 'Version'

Up


Strings

Nola ezabatu ditzaket espazio zuriko karaktereak karaktere kate baten hasieratik PowerShell erabiliz?
$string = ' PowershellGuru'
$string = $string.TrimStart()

Nola ezabatu ditzaket espazio zuriko karaktereak karaktere kate baten amaieratik PowerShell erabiliz?
$string = 'PowershellGuru '
$string = $string.TrimEnd()

Nola ezabatu ditzaket espazio zuriko karaktereak karaktere kate batetik (hasiera eta amaiera) PowerShell erabiliz?
$string = ' PowershellGuru '
$string = $string.Trim()

Nola bihurtu karaktere kate bat letra larria PowerShell PowerShell erabiliz?
$string = 'powershellguru'
$string = $string.ToUpper()

Nola bihurtu karaktere kate bat letra xehea PowerShell PowerShell erabiliz?
$string = 'POWERSHELLGURU'
$string = $string.ToLower()

Nola aukeratu dezaket “PowerShell” azpi-katea “PowerShellGuru” karaktere katetik PowerShell erabiliz?
$string.Substring(0,10)

Nola aukeratu dezaket “Guru” azpi-katea “PowerShellGuru” karaktere katetik PowerShell erabiliz?
$string.Substring(10)

Nola aukeratu dezaket “123” zenbakia “PowerShell123Guru”-tik PowerShell erabiliz?
$string = 'Powershell123Guru'
[regex]::match($string,'(\d+)').value

Nola lortu dezaket “Guru”-ren zero indizea “PowerShellGuru” karaktere katetik PowerShell erabiliz?
$string.IndexOf('Guru') # 10

Nola egiaztatu dezaket karaaktere kate bat balio gabe edo hutsik dagoela PowerShell erabiliz?
$string = $null
$string = ''
[string]::IsNullOrEmpty($string)

Nola egiaztatu dezaket karaaktere kate bat balio gabe edo hutsik dagoen edo espazio zuriak bakarrik dituen PowerShell erabiliz?
$string = $null
$string = ''
$string = ' '
[string]::IsNullOrWhiteSpace($string)

Nola egiaztatu dezazket karaktere kate batek letra jakin bat duen PowerShell erabiliz?
$string = 'PowershellGuru'
$string.Contains('s')
[regex]::match($string,'s').Success

Nola lortu dezaket karaktere katen baten luzeeraPowerShell erabiliz?
$string.Length

Nola kateatu ditzaket bi karaktere katea PowerShell erabiliz?

Nola bat egin kortxete “[]” bat edo gehiago karaktere kate batean PowerShell erabiliz?
$string = '[PowershellGuru]'
$string -match '\[' # Only 1
$string -match '\[(.*)\]' # Several

Nola bat egin parentesi “()” bat edo gehiago karaktere kate batean PowerShell erabiliz?
$string = '(PowershellGuru)'
$string -match '\(' # Only 1
$string -match '\((.*)\)' # Several

Nola bat egin parentesi “{ }” bat edo gehiago karaktere kate batean PowerShell erabiliz?
$string = '{PowershellGuru}'
$string -match '\{' # Only 1
$string -match '\{(.*)\}' # Several

Nola bat egin kakotx “< >” bat edo gehiago karaktere kate batean PowerShell erabiliz?
$string = ''
$string -match '\<' # Only 1
$string -match "\<(.*)\>" # Several

Nola lortu dezaket dezaket edozein letra xehe (abc) karaktere kate batean bat egitea PowerShell erabiliz?
$string = 'POWERSHELLGURU'
$string -cmatch "^[a-z]*$" #False

Nola lortu dezaket edozein letra larri (ABC) karaktere kate batean bat egitea PowerShell erabiliz?
$string = 'powershellguru'
$string -cmatch "^[A-Z]*$" #False

Nola bat egin “[p” (p minuskula) PowerShell erabiliz?
$string = '[powershellGuru]'
$string -cmatch '\[[a-z]\w+' #True

Nola bat egin “[P” (P maiuskula) PowerShell erabiliz?
$string = '[PowershellGuru]'
$string -cmatch '\[[A-Z]\w+' #True

Nola ordezkatu dezaket lerro bat beste lerro batekin PowerShell erabiliz?
$a = 'Line A'
$b = 'Line B'
$a = $a -replace $a, $b

Nola bihurtu dezaket zatiketa bat karaktere kate batean(portzentaia) PowerShell erabiliz?
(1/2).ToString('P')

Nola ordenatu daitezke zenbakiak dituzten karaktere kateak PowerShell erabiliz?

Nola aukeratu dezaket esaldi baten azken hitza PowerShell erabiliz?
$sentence = 'My name is Test Powershell'
$sentence.Split(' ')[-1] # Returns Powershell

Nola aurkitu dezaket esaldi baten hitz luzeena PowerShell erabiliz?
$sentence = 'My name is Test Powershell'
$sentence.Split(' ') | Sort-Object -Property Length | Select-Object -Last 1 # Returns Powershell

Nola zenbatu karaktere kate bat esaldi baten barruan presente dagoen aldi bakoitza PowerShell erabiliz?
$sentence = 'test test test Powershell'
[regex]::Matches($sentence, 'test').Count # Returns 3

Nola kopiatu dezaket kate bateko karaktere bakoitza karaktere taula batean PowerShell erabiliz?

Nola bihurtu dezaket karaktere kate bateko lehen letra letra larriz PowerShell erabiliz?

Nola mugitu dezaket (ezkerrera edo eskuinera)kate bat PowerShell erabiliz?

Nola kodetu edo deskodetu dezaket kate bat Base64 formatura PowerShell erabiliz?

Nola bihurtu dezaket zenbaki bat binario (eta alderantziz) PowerShell erabiliz?

Nola bistaratu dezaket bide bateko azken karpeta nagusia bakarrik PowerShell erabiliz?

Nola bistaratu dezaket bide bateko azken elementua bakarrik PowerShell erabiliz?

Up


Math

Nola zerrendatu ditzaket System.Math-eko metodoak PowerShell erabiliz?
[System.Math] | Get-Member -Static -MemberType Method

Nola lortu dezaket balio absolutua PowerShell erabiliz?
[Math]::Abs(-12) #Returns 12
[Math]::Abs(-12.5) # Returns 12.5

Nola zehaztu dezaket angelua, bere sinua agertzen den zenbakia dena, PowerShell erabiliz?
[Math]::ASin(1) #Returns 1,5707963267949

Nola aurkitu dezaket balio maximoa PowerShell erabiliz?
[Math]::Ceiling(1.4) #Returns 2
[Math]::Ceiling(1.9) #Returns 2

Nola aurkitu dezaket balio minimoa PowerShell erabiliz?
[Math]::Floor(1.4) #Returns 1
[Math]::Floor(1.9) #Returns 1

Nola lortu dezaket zenbaki zehatz baten logaritmo naturala (base e) PowerShell erabiliz?
[Math]::Log(4) #Returns 1,38629436111989

Nola lortu dezaket zenbaki zehatz baten logaritmo 10 basea PowerShell erabiliz?
[Math]::Log10(4) #Returns 0,602059991327962

Nola lortu dezaket bi balioen arteko maximoa PowerShell erabiliz?
[Math]::Max(2,4) #Returns 4
[Math]::Max(-2,-4) #Returns -2

Nola lortu dezaket bi balioen arteko minimoa PowerShell erabiliz?
[Math]::Min(2,4) #Returns 2
[Math]::Max(-2,-4) #Returns -4

Nola lortu dezaket zenbaki bat ber (zerbait)egitea PowerShell erabiliz?
[Math]::Pow(2,4) #Returns 16

Nola lortu dezaket balio integral batetik hurbilen dagoen balio hamartarra PowerShell erabiliz?
[Math]::Round(3.111,2) #Returns 3,11
[Math]::Round(3.999,2) #Returns 4

Nola lortu dezaket dezimal baten integrala PowerShell erabiliz?
[Math]::Truncate(3.111) #Returns 3
[Math]::Truncate(3.999) #Returns 3

Nola lortu dezaket Zenbaki baten erro karratua PowerShell erabiliz?
[Math]::Sqrt(16) #Returns 4

Nola lortu dezaket PI konstantea PowerShell erabiliz?
[Math]::Pi #Returns 3,14159265358979

Nola lortu dezaket logaritmiko base naturala (e konstantea) PowerShell erabiliz?
[Math]::E #Returns 2,71828182845905

Nola egiaztatu dezaket zenbaki bat bakoiti edo bikoitia den PowerShell erabiliz?
[bool]($number%2)

Up


Hashtables

Nola sortu dezazket hashtable huts PowerShell erabiliz?
$hashtable = @{}
$hashtable = New-Object -TypeName System.Collections.Hashtable

Nola sortu dezaket elementuak dituen hashtable bat PowerShell erabiliz?

Nola sortu dezaket gakoa edo izenaren arabera ordenatuko hashtable bat PowerShell erabiliz?

Nola gehitu ditzaket elementuak (gako-balioko bikoteak) hashtablera PowerShell erabiliz?
$hashtable.Add('Key3', 'Value3')

Nola lortu dezaket hashtable baten baio jakin bat PowerShell erabiliz?
$hashtable.Key1
$hashtable.Get_Item('Key1')

Nola lortu dezaket hashtable baten balio minimoa PowerShell erabiliz?

Nola lortu dezaket hashtable baten balio maximoa PowerShell erabiliz?

Nola aldatu ditzaket hashtable bateko elementuak PowerShell erabiliz?
$hashtable.Set_Item('Key1', 'Value1Updated')

Nola ezabatu ditzaket hashtable bateko elementuak PowerShell erabiliz?
$hashtable.Remove('Key1')

Nola ezabatu dezaket hashtable bat PowerShell erabiliz?
$hashtable.Clear()

Nola egiaztatu dezaket hashtable bateko gako / balio zehatz baten presentzia PowerShell erabiliz?
$hashtable.ContainsKey('Key3')
$hashtable.ContainsValue('Value3')

Nola ordenatu dezaket gako edo balioaren arabera hashtable batean PowerShell erabiliz?
$hashtable.GetEnumerator() | Sort-Object -Property Name
$hashtable.GetEnumerator() | Sort-Object -Property Value -Descending

Up


Arrays

Nola sortu dezaket taula huts bat PowerShell erabiliz?
$array = @()
$array = [System.Collections.ArrayList]@()

Nola sortu dezaket elementuak dituen taula bat PowerShell erabiliz?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array = 'A', 'B', 'C'
$array = 'a,b,c'.Split(',')
$array = .{$args} a b c
$array = echo a b c

Nola gehitu ditzaket elementuak taula batean PowerShell erabiliz?
$array += 'D'
[void]$array.Add('D')

Nola aldatu dezaket taula bateko elementu bat PowerShell erabiliz?
$array[0] = 'Z' # 1st item[0]

Nola egiaztatu dezaket taula baten tamaina PowerShell erabiliz?
$array = 'A', 'B', 'C'
$array.Length # Returns 3

Nola bereskuratu dezaket elementu bat edo gehiago (edo guztiak baterber) tula batean PowerShell erabiliz?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array[0] # One item (A)
$array[0] + $array[2] # Several items (A,C)
$array # All items (A,B,C)

Nola ezabatu ditzaket elementu hutsak taula batean PowerShell erabiliz?
$array = @('A', 'B', 'C', '')
$array = $array.Split('',[System.StringSplitOptions]::RemoveEmptyEntries) | Sort-Object # A,B,C

Nola egiaztatu dezaket taula batean elementu bat existitzen den ala ez PowerShell erabiliz?
$array = @('A', 'B', 'C')
'A' | ForEach-Object -Process {$array.Contains($_)} # Returns True
'D' | ForEach-Object -Process {$array.Contains($_)} # Returns False

Nola aurkitu dezaket elementu baten indize zenbakia taula batean PowerShell erabiliz?
$array = @('A', 'B', 'C')
[array]::IndexOf($array,'A') # Returns 0

Nola eman diezaioket buelta taula bateko elementuen ordenari PowerShell erabiliz?
$array = @('A', 'B', 'C')
[array]::Reverse($array) # C,B,A

Nola sortu dezaket ausazko elementu bat taula batean PowerShell erabiliz?
$array | Get-Random

Nola antolatu dezaket taula bat goranzko/beheranzko ordenean PowerShell erabiliz?
$array = @('A', 'B', 'C')
$array | Sort-Object # A,B,C
$array | Sort-Object -Descending # C,B,A

Nola zenbatu dezaket taula bateko elementu kopurua zenbatzea PowerShell erabiliz?
$array.Count

Nola batu ditzaket bi taula PowerShell erabiliz?
$array1 = 'A', 'B', 'C'
$array2 = 'D', 'E', 'F'
$array3 = $array1 + $array2 # A,B,C,D,E,F

Nola aurkitu ditzaket taulen bikoizketak PowerShell erabiliz?
$array = 'A', 'B', 'C', 'C'
($array | Group-Object | Where-Object -FilterScript {$_.Count -gt 1}).Values # Returns C

Nola ezabatu ditzaket taula bateko bikozketak PowerShell erabiliz?
$array = 'A', 'B', 'C', 'C'
$array = $array | Select-Object -Unique
$array # Returns A,B,C

Nola sortu dezaket taula bat (“user01”, “user02”, … “user10”)aurrizkiekin hasten dena PowerShell erabiliz?
$array = 1..10 | ForEach-Object -Process { "user$_" }

Up


ACL

Nola zerrendatu dezaket AD erabiltzaile baten ACLa PowerShell erabiliz?
(Get-Acl -Path "AD:\$dn").Access

Nola zerrendatu dezaket karpeta bateko ACLa PowerShell erabiliz?
(Get-Acl -Path C:\scripts).Access

Nola zerrendatu ditzaket Ad erabiltzaile baten ACL jakin bateko sarrera-baimenak (erabiltzaile edo taldeenak) PowerShell erabiliz?

Up


Variables

Zeintzuk dira datu mota ohikoenak PowerShell-en?

Nola aurkitu ditzaket bariable mota batzuen gutxieneko eta gehieneko balioak PowerShell erabiliz?

Nola frogatu dezaket datu mota zein den PowerShell erabiliz?

Nola sortu dezaket Here-String bariablea PowerShell erabiliz?